ارتباط با ما

کارخانه

اصفهان، کیلومتر ۲۵ جاده نایین، شهرک صنعتی ســجــزی ،فاز تـوسـعه

دفتر مرکزی

اصفهان خیابان رودکی نبش خیابان علامه جعفـری،ساختمـان شمـاره ۱۴۰ طبقه ســوم

کدپستی: ۸۱۳۹۱۷۶۵۹۳
ایمیل :info@keivanjavid.com

تلفکس : 03191090009
همراه: 09131821142 – 09134333310