ارتباط با ما

کارخانه

اصفهان، کیلومتر ۲۵ جاده نایین، شهرک صنعتی ســجــزی ،فاز تـوسـعه

کدپستی: ۸۱۳۹۱۷۶۵۹۳
ایمیل :info@keivanjavid.com

تلفن : 03191090009
همراه:09134332454- 09134333310