فوریه 23, 2021

پوشش داخلی ملات ماسه سیمان

مشخصات فنی این سیستم در خصوص اندود جدار داخل لوله های فولادی به قطر بیش از 100 میلیمتر با ملات ماسه سیمان می باشد . اندود […]
فوریه 23, 2021

پوشش داخلی اپوکسی ضدالکتریسته ساکن

ترکیب پوشش درونی این لوله ها به نوعی تنظیم شده است که مانع ایجاد الکتریسیته ساکن در سطوح لوله میشود. عایق کاری لوله فولادی به این […]
فوریه 23, 2021

پوشش داخلی FBE برای خطوط انتقال گاز ترش

دما و فشار بالا و محیط شیمیایی شدیداً خورنده از مؤلفه های خطوط لوله انتقال گاز ترش می باشند. مکانیسم های خوردگی گوناگونی را میتوان در […]
فوریه 23, 2021

پوشش داخلی FBE برای لوله‌های جداری درون چاهی

تخریب پوشش داخلی لوله های حفاری چاه های نفت که در حال حاضر از نوع اپوکسی مایع هستند از مشکلات عمده صنعت حفاری کشور به حساب […]