پوشش پودر اپوکسی اتصال ذوبی (FBE)

پوشش FBE از سال ۱۹۶۰ میلادی جهت حفاظت لوله از خوردگی معرفی شد. امروزه پوشش‌های اپوکسی اتصال ذوبی در گستره وسیعی از صنایع، اقلیم‌ها و شرایط محیطی ویژه استفاده می‌شوند. اعمال حرارت سبب ذوب این مواد و چسبندگی آن به زیرلایه می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌های این پوشش چقرمگی، شبکه اتصال عرضی بسیار محکم، چسبندگی عالی، مقاومت دمایی بالا و مقاومت شیمیایی می‌باشد و همچنین سیستم های مختلف پوشش FBE در حال حاضر قابلیت کاربری تا دمای 155 + درجه سانتیگراد را دارند.