پوشش پلی اتیلن سه لایه(3LPE)

پوشش لوله پلی اتیلن سه لایه  از پوشش های اپوکسی اتصالی ذوبی (FBE)، چسب و  پلی اتیلن تشکیل شده است. وجود همزمان این سه لایه  باعث شده است در زمان حمل و نقل و انتقال و انبار کردن و گذاشتن آنها بر روی زمین صدمه کمتری  ببینند.

در برابر جریان الکتریکی از مقاومت بالایی برخوردار است و در مدت زمان عمر کاری خود، جریان حفاظت کاتدی کمی استفاده می کند.