پوشش داخلی ملات ماسه سیمان

مشخصات فنی این سیستم در خصوص اندود جدار داخل لوله های فولادی به قطر بیش از 100 میلیمتر با ملات ماسه سیمان می باشد . اندود سیمانی به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی سطح داخل لوله، اجرا می شود. زنگ زدگی لوله از یک طرف باعث پایین آوردن کیفیت آب انتقال یافته می شود ( مانند ایجاد ناخالصی در آب، تغییر رنگ و تیرگی ) و از طرف دیگر موجب زبری جدار داخلی و در نتیجه کاهش ظرفیت انتقال آب و بالاخره کاهش عمر مفید لوله می گردد.