پوشش داخلی اپوکسی ضدالکتریسته ساکن

ترکیب پوشش درونی این لوله ها به نوعی تنظیم شده است که مانع ایجاد الکتریسیته ساکن در سطوح لوله میشود. عایق کاری لوله فولادی به این روش امکان انتقال مواد سختی و اشتعال زا را فراهم می کند.