پوشش اپوکسی اتصال ذوبی دولایه (DL_FBE)

در سال های اخیر سیستم پوششی FBE دو لایه به عنوان جایگزین مناسب برای سیستم پلی اتیلن سه لایه کاربرد بسیار گسترده ای در پوشش دهی خطوط انتقال پیداکرده است. این سیستم پوشش حاوی دولایه پوشش FBE  می باشد که لایه اول با هدف ایجاد خواص ضد خوردگی و چسبندگی مناسب به سطح فلز و لایه دوم FBE با هدف ایجاد خواص مکانیکی و حرارتی مناسب بلافاصله پس از لایه اول برروی آن اعمال می گردد. در مقایسه با سیستم پوششی پلی اتیلن  سه لایه این سیستم پوششی عملکرد بهتری از لحاظ مقاومت به خوردگی، چسبندگی به زیرآیند و مقاومت در برابر جدایش کاتدی دارد و از لحاظ اقتصادی نیز به صرفه می باشد.