سیستم پوشش پایه نفتی ( بیتومن انامل )

سیستم نفتی در گرید A,B,C  به صورت تک لایه و دولایه بر روی لوله های فولادی خطوط انتقال مطابق با استانداردهای :

IPS-M-TP-295

ISG-TP-011(1&2)

 EN 10300

اعمال می گردد. این سیستم پوششی شامل : پرایمر مصنوعی، بیتومن انامل ، نوار زیرین ، و نواررویی می باشد.

مهمترین ویژگی پوشش لوله بیتومن، مقاومت در برابر خوردگی و صرفه اقتصادی است. شدت خورندگی خاک اطراف لوله هیچگونه تاثیری بر روی بیتومن انامل ندارد و این پوشش در مقابل اسیدها، بازها و نمک ها مقاوم می باشد.