سیستم پوشش پایه ذغال سنگی (کولتار انامل)

پوشش لوله های فولادی بر پایه قطران ذغال سنگی در چند دهه اخیر که به منظورحفاظت در برابر خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد. این شرکت با سـابقه ای طـولانی در زمیـنه اجرای این سیستـم پوششی طبق استاندارد

IPS-M-TP-290

AWWA C203

با حداکثر کارایی و حداقل قیمت در مقایسه با دیگر پوشش های موجود فعالیت می نماید.