پوشش های تک لایه و چند لایه بر پایه کلتـار اپوکسی

این سیــستم پوشـشی با کنتــرل کیفیــت دقیق  حین اعمال طبـق استـانـداردهای ملی و بین المللی دارای چسبندگی عالی، مقاومت بالا در برابر آب و نفت خام با ايجاد فيلم مقاوم در برابر عوامل خورنده باعث مقاومت عالی در برابر عوامل شیمیایی می شود.