پوشش های تک لایه و چند لایه بر پایه رزین هـای اپوکسی ( زینـک ریـچ اپوکسـی ، اپوکـسی پـلی آمیـدی ، پلـی آمیــنی )

کیفـیت اجرای پوشش داخلی دو جزیـی اپـوکسی مایع به گونه ای است که علاوه بر عامل بازدانده  خوردگی، باعـث کاهـش زبـری سطـح داخـلی لــــولــه ها شده و منجر به الگـوهـای منظـم جریـان سیال در خط لوله می گردد. با استـفاده از پوشش داخــلی لوله، طوفانی شدن جریان سیال در خط انتقال کاهش می یابد ومواد سیـال به صورت منظم و لایه ای در خطوط لوله جاری خواهد شد.

کیفـیت اجرای پوشش داخلی دو جزیـی اپـوکسی مایع به گونه ای است که علاوه بر عامل بازدانده  خوردگی، باعـث کاهـش زبـری سطـح داخـلی لــــولــه ها شده و منجر به الگـوهـای منظـم جریـان سیال در خط لوله می گردد. با استـفاده از پوشش داخــلی لوله، طوفانی شدن جریان سیال در خط انتقال کاهش می یابد ومواد سیـال به صورت منظم و لایه ای در خطوط لوله جاری خواهد شد.