سیستم پوشش پایه ذغال سنگی (کلتار انامل)

پوشش لوله های فولادی بر پایه قطران ذغال سنگی در چند دهه اخیر که به منظورحفاظت در برابر خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد. از ایـن رو شــرکت پوشش لوله کیـوان جاوید با سـابقه ای طـولانی در
زمیـنه اجرای این سیستـم پوششی طبق استانداردهای
IPS-M-TP-290, AWWA C203-08
با حداکثر کارایی و حداقل قیمت در مقایسه با دیگر پوشش های موجود فعالیت می نماید.